Misyon

Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu; Yalova Üniversitesi bünyesindeki uluslararası öğrencilerin, Türkiye’ye ve Üniversitemize uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon eğitimleri ve sosyal-kültürel faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler açısından üniversitemizi cazibe merkezi haline getirme yönünde sistemli araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.

Vizyon

Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını ve saygınlığını artırmak, uluslararası öğrencilerin ülkemizden ve üniversitemizden kültürümüzü tanıyarak, bilgi birikimi yüksek ve akademik olarak memnuniyetle ayrılmalarını sağlamak, uluslararasılaşma hedefine katkı sağlamaktır.

Etiket: Misyon ve Vizyon