Kayıtlar, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Kayıt için gerekli belgeler;


Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı'ndan alınacak “Denklik Belgesi”nin aslı,


Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış lise
diplomasının Türkçe çevirisi,


 Not durum belgesinin (Transkript) aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan
onaylanmış Türkçe çevirisi,

 

 İlgili sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan
onaylanmış Türkçe çevirisi,


Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği
ya da Konsolosluğu’ndan onaylanmış fotokopisi,


Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Bakanlar Kurulu tarafından her yıl tespit edilen
asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır.),


Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınacak "Öğrenim Vizesi",


4 adet vesikalık fotoğraf,
Türkçe yeterlik belgesi,
Çift uyruklu öğrenciler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüklerinden alınabilir.)


Maddi güvence belgesi (Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir.
Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. Üniversite, yurt dışından gelen öğrencilere burs ya
da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.),


Kayıtlar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılır.

(29 Temmuz 2019 -2 Ağustos 2019 arasında yapılacaktır.)

Kayıt için öğrencinin kendisinin bulunması gerekmektedir.

Etiket: 2019 YILI YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERDEN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Dosya Adı Boyutu
Yabancı Uyruklu Kayıt Belgeleri ve Yükümlülükleri.doc 30,50 KB İndir Göster